OIK utbildar – röda tråden

Vi har valt att kalla detta samlingsdokument som ska utveckla tankarna och idéerna bakom
vår ungdoms- och juniorverksamhet för OIK Utbildar. Dokumentet ska ge spelare, ledare,
tränare, funktionärer, domare och föräldrar vägledning i frågor kring målsättningar,
ambitioner, förutsättningar och policys. OIK Utbildar ska även ge en tydlig vägledning till alla
intressenter i föreningen av krav och förväntningar för att vi som förening ska uppnå våra
mål och ha en bra och fungerande verksamhet som alla kan trivas med.
En bra och fungerande verksamhet präglas av entusiasm, glädje och samarbete, både på
och utanför isen. En bra och fungerande verksamhet är nyckeln för att uppnå våra mål för att
lyckas rekrytera egna spelare till vårt A-lag. En viktig förutsättning för en välfungerande
verksamhet är att det finns duktiga och välutbildade tränare och ledare som med sina
erfarenheter och kunskaper kan bidra till en positiv utveckling av föreningens ungdomar.
Viktigt är dessutom att det finns domare och funktionärer av olika slag för att få en helhet.
Många av dem spelare som har nått stora framgångar inom elithockeyn har nämnt hemmet
som en viktig faktor i sin utveckling. Du som förälder har stor möjlighet att påverka ditt/dina
barns/ungdomars idrottande. En positiv, nyfiken och sporrande attityd är några viktiga
faktorer för framgång inom ishockeyn.
Vår ambition är att OIK Utbildar ska hållas aktuell och vara ett levande dokument.
Dokumentet utgör ett ramverk för ungdoms- och juniorverksamheten och vår mening är att
det ska utgöra en röd tråd genom verksamhetens alla delar. Du som spelare och ledare i
föreningen ska känna samhörighet med det som finns i detta dokument inför varje säsong.
//Olofströms IKs Styrelse