Isschema

Vecka 3 version 3
Vecka 4 version 2
Viktig info!!!
Det har varit en del klagomål från båda parter angående spolning mellan träningar. För att vi ska få bättre is och vaktmästarna bättre arbetsförhållande så är det från och med nu 15min mellan träningarna istället för 10min som det varit innan. Samma längd på träningarna så titta på isschemat för nya tider// Ola