Nattvandra med OIK

Vill du förena nytta med motion? Haka på och nattvandra med OIK! Viktig insats i samhället och föreningen erhåller 500kr för varje pass vi bemannar.
Vi vandrar fredagar 21.30-01.00 minst 2 personer men gärna 3-4/gång
Skicka sms till Jennie Ryttse 0709-583898 för mer information om vilka datum som är aktuella