Utvärdering SRF2023

Tex: Antalet personal som bemannar, Tydliga instruktioner vad som gäller
Vad önskar du att SRF gör för att förenkla ditt jobb som gatevakt?
Betygsätt med siffra 0-10 och motivera GÄRNA ditt betyg
Vi behöver bli fler! Be din kompis skicka mail snarast till: jennie.ryttse@oik.se och be dem namnge er som referens
Här kan du skriva det som du tycker att Jennie & SRF behöver veta inför kommande festival gällande tex. bussar, information, matsituation m.m