Deltagaravgifter 2021/2022

2021-08-26
Olofströms IK, medlems- och deltagaravgifter spelare i J-lag 2021/2022
Spelare i J-lag skall betala medlems- och deltagaravgift enligt nedan.

Medlemsavgift            Enskild/Familj       Delgaravgift      Betalas senast

J18/J20                          300:-/500:-            6700:-             31/8 via bankgiro pga riksintag

Ingen spelare får delta i träning eller spela matcher om inte medlemsavgift & deltagaravgift är betalad senast 15/9!

Medlemsavgift skall betalas av samtliga spelare i föreningen. Alternativet till enskilt medlemskap är familjekort tillsammans med föräldrarna/föräldern/syskon. Ange ALLTID spelarens namn samt födelseår i inbetalningen. Medlemskortet får juniorerna av sin lagledare.
Respektive lagledare ansvarar för att rapportera in vilka som skall betala till kansliet senast 31/8 2021 och därefter löpande vid nytillkommande. Viktigt för att ingen ska spela utan försäkring. 

Deltagarvgift skall betalas av spelare i J-lag. Respektive lagledare ansvarar för att rapportera in vilka som skall betala till kansliet senast 31/8 2021och därefter löpande vid nytillkommande.
För närvarande erbjuds endast ett betalningsalternativ – delbetalning är EJ möjlig! Efter erlagd deltagaravgift får juniorerna personliga entrékort till vårt A-lags hemmamatcher.  KORTET MÅSTE sedan visas upp i entrén på matcherna , annars kommer man att få betala vanlig entre!

Inbetalning ska göras till OIK:s bankgiro 5484-1440

/ Styrelsen, Olofströms Ishockeyklubb

Kontaktuppgifter till Jennie Ryttse: mobil 0709-583898 email: jennie.ryttse@oik.se