Handlingsplan Corona

Svenska ishockeyförbundet rekommenderar alla föreningar inom ishockeyn att följa gällande Coronariktlinjer för sportslig verksamhet för barn- och ungdomsishockeyn

Uppdaterad 2020-08-11 version 1.1